Дисципліни

Перелік дисциплін, читання яких забезпечує кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики

Навчальні дисципліни напряму підготовки
6.040201 - Математика
(ОКР бакалавр)

 1. Теорія ймовірностей і математична статистика
 2. Методи обчислень
 3. Інформатика та програмування
 4. Практикум на ЕОМ
 5. Обчислювальна практика

Навчальні дисципліни напряму підготовки
6.040303 - Системний аналіз
(ОКР бакалавр)

 1. Теорія ймовірностей та математична статистика
 2. Методи обчислень
 3. Програмне забезпечення обчислювальних систем
 4. Візуальне програмування в середовищі Delphi
 5. Математична економіка
 6. Фінансова математика
 7. Актуарна математика
 8. Математичні моделі в економіці
 9. Статистичне моделювання
 10. Теорія керування
 11. Інформаційні технології в системному аналізі
 12. Комп’ютерні методи та засоби обробки економічної інформації
 13. Інформаційні технології управління
 14. Випадкові процеси
 15. Технології програмування на Java
 16. Основи інформаційної безпеки
 17. Організація баз даних та знань
 18. Прикладний статистичний аналіз
 19. Сучасні технології програмування
 20. Виробнича практика

Навчальні дисципліни спеціальності
8.04030302 - Системи і методи прийняття рішень
(ОКР магістр)

 1. Комп'ютерні засоби інформаційної безпеки
 2. Математичні моделі страхових та пенсійних схем
 3. Методи стохастичного аналізу
 4. Стохастичне прогнозування на ПК
 5. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень
 6. Розробка професійного програмного забезпечення
 7. Методика викладання математики та інформатики у вищій школі
 8. Паралельні обчислення і багатопоточне програмування
 9. Математична економіка
 10. Прийняття рішень в соціально-економічних системах
 11. Оптимальне керування системами із запізненням
 12. Вибрані задачі прикладного системного аналізу
 13. Науковий семінар
 14. Сучасні ймовірнісні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК
 15. Асистентська практика
 16. Переддипломна практика
 17. Магістерська наукова робота

Навчальні дисципліни спеціальності
8.04020102 - Актуарна та фінансова математика
(ОКР магістр)

 1. Методика викладання математики та інформатики у ВШ
 2. Сучасні комп'ютерні моделі ринку цінних паперів
 3. Математика фінансів
 4. Статистичні методи у ризиковому страхуванні
 5. Моделі виживання
 6. Математичні основи страхування життя
 7. Математична економіка
 8. Вибрані задачі теорії часових рядів
 9. Стохастичні моделі актуарної математики
 10. Методи вибіркових обстежень
 11. Науковий семінар
 12. Інформаційно-комунікаційні технології
 13. Асистентська практика
 14. Переддипломна практика
 15. Магістерська наукова робота