НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Освітня програма напряму підготовки "Системний аналіз" (бакалавр)

Освітня програма спеціальності "Системний аналіз" (магістр)

Освітня програма спеціальності "Статистика" (магістр)

Системний аналіз - Wikipedia

Системний аналіз — це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналіз є напрямом, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.

Бакалавр за напрямом «Системний аналіз» готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах. Робочий інструментарій системного аналітика — методи моделювання, системного аналізу, дослідження операцій, а також техніка прогнозів та ризиків, теорія прийняття рішень, досвід та інтуїція.

ПРОФЕСІЯ «АКТУАРІЙ»: СУТНІСТЬ, ПРИВАБЛИВІСТЬ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Актуарії є провідними експертами з управління ризиками та фінансовими невизначеностями. Вони розробляють та впроваджують математичні моделі, покликані оцінити ймовірності майбутніх подій та побудувати ефективну стратегію діяльності.

Актуарії складають основу прийняття найважливіших фінансових рішень в таких галузях, як страхування, банківський та інвестиційний сектор економіки, пенсійне забезпечення, фінансовий консалтинг. Кваліфікована порада актуарія при цьому може визначати перспективи розвитку бізнесу на подальші роки, та складати основу його фінансової стійкості та надійності.

Актуарна професія всесвітньовідома, вона успішно конкурує за рівнем визнання із юридичною чи політичною кар’єрою. Професія актуарія різнобічна, дає можливість працювати в різноманітних галузях економіки та фінансів, державного сектору, приватного бізнесу чи навіть організувати власний консалтинговий проект.

За своєю сутністю актуарії є блискучими носіями фундаментальної математичної освіти із унікальною для цієї професії можливістю швидко, вміло та відповідально застосувати силу та переваги математичних та статистичних методів до розв’язання практичних задач сучасного складного, блискавично динамічного, сповненого ризиків та невизначеностей світу економіки та фінансів.

Актуаріям також притаманна високорозвинена гнучкість мислення, креативність, стратегічність, націленість на досягнення результату, здатність ефективно працювати в команді, готовність приймати правильні рішення у ситуаціях, що швидко змінюються, вміння доступно та переконливо презентувати результати проведеної роботи.

Компетенції, статус та визнання актуаріїв вимагають відповідно високих кваліфікаційних стандартів щодо професійної освіти актуаріїв.

Необхідними початковими умовами для старту актуарної освіти є висока успішність із вивчення шкільних предметів, зокрема математичного профілю, високі лідерські та особистісні якості. Однак чи не на перший план виходить прагнення постійного особистісного розвитку та стійке бажання стати професіоналом міжнародного рівня.

Наступний крок – освіта у вищому навчальному закладі. Підготовку за актуарними спеціальностями здійснюють найкращі, обрані університети світу. Фундамент європейської освіти закладений та постійно підтримується на найвищому, актуалізованому викликами сучасного світу рівні, Британським Інститутом та Факультетом Акутаріїв.

Детальніше...