НДР (публікації)

Кафедральні НДР

2002-2006 рр. № 0102U006591

Дослідження властивостей стохастичних математичних моделей, які описуються функціонально- диференціальними рівняннями з випадковими збуреннями.

Список праць виконавців теми

2007-2011 рр. № 0107U00123

Моделювання, стійкість та стабілізація динамічних систем випадкової структури

Список праць виконавців теми

2012-2016 рр. № 0112U000319

Оптимальне керування диференціально-функціональними системами з випадковими збуреннями та параметрами

Список праць виконавців теми

Бюджетні НДР


2004-2006 рр. НДР № 68-81 № держреєстрації 0104U00

Оптимальне керування стохастичними диференціально-функціональними та інтегро-функціональними системами Іто-Скорохода

Список праць виконавців теми

2007-2009 рр. НДР № 68-82 № держреєстрації 0107U001247

Стійкість та стабілізація керовних стохастичних диференціально-функціональних систем з імпульсними марковськими збуреннями і параметрами

Список праць виконавців теми


2010-2012 рр. НДР № 68-800 № держреєстрації 0110U000192

Математичні моделі стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими збуреннями

Список праць виконавців теми


2013-2015 рр. НДР № 68-801 № держреєстрації 0113U003245

Стійкість та оптимальне керування стохастичних динамічних систем з напівмарковськими перемиканнями

Список праць виконавців теми

Список основних наукових та навчально-методичних праць, опублікованих колективом кафедри САСФМ

МОНОГРАФІЇ

1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Методи стохастичного моделювання систем.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2002.– 416 с.
2. Ясинский В.К. Стохастические дифференциально-функциональные системы со всей предысторией.– К.: ТВіМС, 2003.– 254 с.
3. Ясинский В.К., Ясинский И.В. Устойчивость и оптимальное управление стохастическими динамическими системами со всей предысторией. – Киев: Из-во “ТВіМС”, 2004.– 368 с.
4. Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Стохастичні моделі фондового ринку цінних паперів.– Чернівці: Золоті литаври, 2005.– 356 с.
5. Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Задачі стійкості та стабілізації стохастичних динамічних систем зі скінченною післядією. ¬– Київ: ТВіМС, 2005. – 612 с.
6. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Теорія математичної статистики.– Чернівці: Золоті літаври, 2007.– 583 с.
7. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Статистика. Комп’ютерне статистичне моделювання.– Чернівці: Золоті літаври, 2008.– 763 с.
8. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в лінійних стохастичних динамічних системах з випадковими операторами.- Чернівці: Золоті литаври, 2009.- 237 с.
9. Королюк В.С., Ясинський В.К., Мусурівський В.І., Дорошенко І.В. Проблеми стабілізації імпульсних систем випадкової структури зі скінченною післядією.– Чернівці: Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2010.– 240 с.
10. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 738 с.
11. Дарійчук І.В., Козаченко Ю.В., Перестюк М.М. Випадкові процеси з просторів Орліча.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 212 с.
12. Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Стохастичні моделі фондового ринку цінних паперів.– Чернівці: Золоті литаври, 2005. – 356 с.
13. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Стабілізація стохастичних дифузійних динамічних систем випадкової структури.– Чернівці: ЧНУ, 2013.– 136 с.
14. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика розв’язків у випадкових системах з необмеженою післядією.– Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2014.– 266 с.
15. Ясинський В. К. Математична теорія процесів випадку – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – 272 с.
16. Ясинський В.К., Довгунь А.Я. Стабілізація стохастичних динамічних систем автоматичного регулювання.– Чернівці: ЧНУ, 2015.– 142 с.

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 1. Основи теорії випадкових процесів.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 296с.
2. Свердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 2. Стохастичні динамічні системи зі скінченною післядією.– Чернівці: Зелена Буковина, 2000.– 560с.
3. Ясинська Л.I., Ясинський В.К., Юрченко I.В. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 3. Iмітаційне статистичне моделювання на ЕОМ.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 346с.
4. Ясинский И.В., Ясинский В.К. Лекции по теории стохастического моделирования: Частина 4. Стохастические динамические системы с бесконечным последействием.– Черновцы: Зеленая Буковина, 2000.– 160с.
5. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Ясинський Є.В. Лекцiї з теорiї стохастичного моделювання: Частина 5. Детерміновані та стохастичні моделі фінансової математики.– Чернівці: Прут, 2003.– 482 с.
6. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.1.: Ймовірність. Теорія та комп’ютерна практика.– Чернівці: Золоті литаври, 2007.– 444 с.
7. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.2.: Математична статистика. Комп’ютерне статистичне моделювання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 580 с.
8. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.3: Випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика – Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 782 с.
9. Ясинський В.К., Антонюк С.В., Береза В.Ю. Методи обчислень в системному аналізі. В 2-х томах. Т.1: Методи обчислювального аналізу. Теорія, практикум. – Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 444 с.
10. Антонюк С.В., Малик І.В., Ясин¬ський В.К. Математичні моделі страхової математики.– Чернівці: ЧНУ, 2011.– 204 с.
11. Дарійчук І.В., Малик І.В., Ясинський Є.В. Методи обчислень в системному аналізі в 2-х томах. Методи статистичного аналізу Т.2.–Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 250с.
12. Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Теоретична статистика.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2013.– 583 с.
13. Ясинський В.К., Малик І.В. Обчислювальні методи: теорія, комп’ютерний практикум.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2013.– 583 с.
14. Ясинський В.К., Малик І.В. Статистичний аналіз.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2013.– 251 с.
15. Ясинський В.К. Сучасна теорія випадкових процесів – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – 292 с.
16. Юрченко І.В. Стохастичне прогнозування.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014.– 78 с.
17. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040201 – Математика. Частина 1.– Чернівці: ЧНУ, 2015.– 203 с.
18. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2.– Чернівці: Видавець Яворський С.Н., 2015.– 210 с.