для студентів

Положення про рейтинг студентів

Сайт електронного навчання ЧНУ

Студентський профком ЧНУ

Студентський медіа-центр ЧНУ

ЗРАЗКИ ПИТАНЬ
ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
освітніх рівнів - магістр системного аналізу,
магістр статистики
(за навчальними дисциплінами)

Актуарна математика

Випадкові процеси

Інформаційні технології системного аналізу

Математичні моделі економіки

Моделювання складних систем

Прикладний статистичний аналіз

Програмне забезпечення обчислювальних систем (Excel)

Програмне забезпечення обчислювальних систем (Access)

Програмне забезпечення обчислювальних систем (MathCAD)

Програмування в середовищі Delphi

Статистичне моделювання

Теорія ймовірностей і математична статистика (частина 1)

Теорія ймовірностей і математична статистика (частина 2)

Теорія керування

Фінансова математика

Вища математика (математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, дискретна математика, числові методи). Програмування (мова Сі). Алгоритми і структури даних.