Ліцензування та акредитація нових спеціальностей

У 2013 році в Чернівецькому національному університеті на кафедрі САСФМ факультету математики та інформатики ліцензовано нову спеціальність 8.04020102 – Актуарна та фінансова математика освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (напрям підготовки 6.040201 – Математика, галузь знань 0403 – Фізико-математичні науки). У 2014 році ця спеціальність була акредитована МОНУ.

У 2014 році в Чернівецькому національному університеті на кафедрі САСФМ факультету математики та інформатики ліцензовано нову спеціальність 8.04030302 – Системи і методи прийняття рішень освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (напрям підготовки 6.040303 – Системний аналіз, галузь знань 0403 – Системні науки та кібернетика). У 2015 році ця спеціальність була акредитована МОНУ.