Про фах системного аналітика

ПРО ФАХ СИСТЕМНОГО АНАЛІТИКА

Сучасний рівень розвитку фінансових структур, промисловості, економіки, соціальної сфери характеризується складними системами зв'язків, відносин, інтересів, які склалися між об'єктами соціально-економічної діяльності.
У цих умовах ефективне функціонування окремих підприємств, фінансових установ, корпорацій і цілих галузей неможливо без всебічного аналізу їх внутрішньої і зовнішньої діяльності, маркетингового аналізу, прогнозування, створення складних моделей обробки інформації і т.д. Вказані вище об'єкти є складними системами з багаторівневою ієрархією і множиною функціональних зв'язків між їх підсистемами, які до того ж діють за умов обмеженої інформації і в реальному часі.
Аналіз таких систем і ухвалення своєчасних обґрунтованих управлінських рішень не можна провести без допомоги методів системного аналізу, управління, математичного моделювання із залученням всіх відомих математичних та алгоритмічних засобів обробки, перетворення і збереження інформації на основі сучасних інформаційних технологій.
У прийнятті рішень керівниками, у координації діяльності різних служб адміністративного апарату з "вертикальною ієрархією" і різними функціями керівництва підприємствами, діяльність яких стає все більш різноманітною, у скороченні кількості ступенів адміністративної ієрархії та спрощенні всієї керівної структури, системний підхід не має альтернативи.

Широке застосування методів системного аналізу у різних галузях людської діяльності – медицині, розвідуванні надр, військовій справі, генетиці, діагностиці відмов, оцінюванні політичного ризику, системі оподаткування, будівництві, моніторингу навколишнього середовища, при розв’язанні питань фінансування та кредитування – обумовлює необхідність підготовки покоління фахівців з системного аналізу на конкурентноспроможному рівні.

Вивчення необхідних для цього базових дисциплін системного аналізу – теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів, методи теорії стійкості та оптимізації, теорія керування, мови програмування (C, C++, C#, Java, Javascript, PHP, SQL та ін.), теорія алгоритмів, комп’ютерна графіка, бази даних, операційні системи, комп’ютерні мережі та ін. – можливе тільки на базі факультетів національних університетів, зокрема на факультеті математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Працевлаштування фахівців із системного аналізу можливе в державних та приватних структурах адміністративного і фінансового управління, спеціальних службах, на великих промислових державних і комерційних підприємствах, корпораціях та у системах нагляду за екологічною безпекою, транспорті та зв’язку, науково-дослідних інститутах та лабораторіях, у державній системі працевлаштування та перепідготовки кадрів. Праця системного аналітика грунтується на

  • створенні математичних та комп’ютерних моделей різноманітних фінансових, економічних, технічних, соціальних систем;
  • дослідженні математичних моделей детермінованих та стохастичних динамічних систем, впровадженні для них новітніх методів;
  • системному світосприйнятті, прогресивному мисленні та сучасних можливостях дослідження політичних, економічних, соціальних та інших. процесів і систем, наукових підходах до розв’язання різного роду складних проблем;
  • високому професіоналізмі, найсучасніших інформаційних технологіях, нових комп’ютерних методах управління та прийняття ефективних рішень.

 

З ВЕЛИКОДНЕМ!!!

!!! ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ФМІ !!!

Факультет математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 19 березня 2016 року в 1 корпусі ЧНУ (вул. Університетська, 28) проводить День відкритих дверей (39 аудиторія, 3 поверх).

 

 

 

 

 

Планується проведення таких заходів:

  • Олімпіада з математики для абітурієнтів. (10:00-11:00)
  • Презентація ІТ-компаній SoftServe (Україна), SharpMinds (Нідерланди), Global IT Support (Україна-Нідерланди). (11:00 -11:30)
  • Зустріч з деканом, завідувачами кафедр та провідними викладачами факультету. Ознайомлення з правилами прийому, напрямами підготовки та матеріально-технічною базою ФМІ. (11:30-12:00)
  • Підведення підсумків олімпіади з математики. Нагородження переможців Запрошення на навчання на ФМІ. (12:00-12:30)
  • Екскурсія по Центральному корпусу ЧНУ (для абітурієнтів не з Чернівців). (12:30-13:30)